Begroting 2020

PROGRAMMA 4 BESTUREN

Onze Ambitie

Zowel naar onze inwoners als naar onze partners, lokaal en regionaal, hanteren wij een open en transparante bestuursstijl. We moeten het met elkaar doen: met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker kijkend naar de ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden. Waar nodig nemen wij vanuit onze positie als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg het voortouw om gewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mogelijk te maken. Richting onze inwoners is het verder optimaliseren van onze dienstverlening een van de uitdagingen voor de komende jaren.

ga terug